DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 10/06/2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 10/06/2018

Lượt xem:

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản đợt thi ngày 10/06/2018 thông báo đến thí sinh dự thi như sau: 1. Thời gian thi Ca 1: Sáng ngày 10/06/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07h00. (danh sách ca 1) Ca 2: Sáng ngày 10/06/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 09h00. (danh sách ca 2) Ca 3: Chiều ngày 10/06/2018, thí sinh có [...]