Hướng dẫn tắt chương trình Remote Desktop trong Windows theo Công văn Số 1255/SGDĐT-VP

Hướng dẫn tắt chương trình Remote Desktop trong Windows theo Công văn Số 1255/SGDĐT-VP

Lượt xem:

Hướng dẫn xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các máy tính để bàn, xách tay và máy chủ cài đặt hệ điều hành MICROSOFT WINDOWS theo Công văn Số 1255/SGDĐT-VP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về cảnh báo nguy cơ khai thác và phát tán mã độc Bước 1: Kiểm tra và tắt ngay dịch vụ Remote [...]