Chứng chỉ Ứng dụng CNTT - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Tin học cơ bản – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tin học cơ bản – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (567 lượt xem)

Đối tượng học chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Tất cả mọi học viên chưa biết sử dụng máy tính. Nhân viên văn phòng. Học sinh, sinh viên, … Học viên có muốn có được chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Nội dung chương tin học cơ bản Hệ điều hành Windows 7

Tin Học Ứng Dụng Trình Độ A – B – C

Tin Học Ứng Dụng Trình Độ A – B – C (712 lượt xem)

Đào tạo các chứng chỉ tin học văn phòng A-B-C. Giúp học viên nắm vững và thao tác thành thạo với bộ công cụ của Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint,… Nội dung chương trình và thời lượng đào tạo có thể thay đổi linh hoạt tùy theo nhu cầu đào tạo của từng Cơ

Tin học văn phòng trình độ B

Tin học văn phòng trình độ B (1 310 lượt xem)

Mục tiêu khóa học Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ sở cần thiết cho việc tổ chức, lưu trữ dữ liệu, việc tạo và định hướng xuất một báo biểu trong môi trường ACCESS. Khi hoàn thành khoá học, các học viên sẽ có thể:    Tổ chức lưu trữ CSDL với Microsoft

Tin học văn phòng  trình độ A

Tin học văn phòng trình độ A (3 025 lượt xem)

Chứng chỉ Tin học A  Mục tiêu khóa học Đào tạo học viên sử dụng máy tính trên hệ điều hành Windows và Ms.Office (Word – Excel – PowerPoint) Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng: Có kiến thức cơ bản về máy tính Thực hiện các thao tác xử