Tiếng Anh giao tiếp - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Tiếng Anh giao tiếp

Chương trình Tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến chuyên sâu

Chương trình Tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến chuyên sâu (442 lượt xem)

Nội dung chương trình tập trung vào các hoạt động xã hội hàng ngày, các thuật ngữ, kỹ năng, kiến thức cơ bản trong kinh doanh như: tiếng Anh để viết Email, Báo Cáo, tiếng Anh để Phỏng Vấn/viết CV, tiếng Anh để Thuyết Trình, tiếng Anh để Bán Hàng, Tiếng Anh Dịch Vụ Khách Hàng…