Tiếng Anh thiếu nhi - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Tiếng Anh thiếu nhi

TIẾNG ANH THIẾU NHI (5-11 TUỔI)

TIẾNG ANH THIẾU NHI (5-11 TUỔI) (479 lượt xem)

Tiếng Anh Trẻ Em: Chương trình tiếng Anh trẻ em được thiết kế đặc biệt, chia thành nhiều cấp độ. Giúp các em phát triển toàn diện các kỹ năng Tiếng Anh Nghe – Nói– Đọc – Viết một cách tự nhiên. Chương trình học được lồng ghép giữa phương pháp giảng dạy đa dạng và