Tiếng Anh trình độ A, B, C - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Tiếng Anh trình độ A, B, C

Văn bản quy định về quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A, B, C

Văn bản quy định về quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A, B, C (1 594 lượt xem)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A – B

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A – B (741 lượt xem)

Chương trình Anh văn trình độ A 1. Mục tiêu Ôn tập và trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản thực hiện giao tiếp tương tác trong cuộc sống hằng ngày cũng như chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A.