Sự kiện sắp tới - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Sự kiện sắp tới

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIẾNG ANH VÀ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIẾNG ANH VÀ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Đơn thi Tin học Đơn thi tiếng anh, M’Nông

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA TIẾNG ANH, TIN HỌC HÈ 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA TIẾNG ANH, TIN HỌC HÈ 2016

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh tuyển sinh các lớp Tiếng anh, Tin học trong hè 2016, cụ thể như sau: DANH MỤC LỚP HỌC VÀ HỌC PHÍ STT Lớp Tên giáo trình Thời gian học Học phí 1 Lớp tiếng Anh Tiểu học (6 tuổi) Family and Friends 48 tiếng/ 24 buổi

Thông báo kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học ngày 16/04/2017

Thông báo kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học ngày 16/04/2017

Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học tỉnh Đăk Nông thông báo Kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh trình độ A, B khóa ngày 16/04/2017 Cụ thể: Tin học lúc 07 giờ 00 Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Nhận đăng ký đến