Tài liệu học tập - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Tài liệu học tập

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng trình chiếu cơ bản

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng trình chiếu cơ bản (379 lượt xem)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng internet cơ bản

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng internet cơ bản (599 lượt xem)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng máy tính cơ bản

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng máy tính cơ bản (114 lượt xem)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Xử lý văn bản cơ bản

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Xử lý văn bản cơ bản (226 lượt xem)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản (237 lượt xem)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng bảng tính cơ bản

Bảo vệ: Ôn thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản: Sử dụng bảng tính cơ bản (175 lượt xem)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Video: Hướng dẫn thực hành Word, Excel

Video: Hướng dẫn thực hành Word, Excel (9 180 lượt xem)

PHẦN WORD Tải Đề thi mẫu Đề 1: Tải file word ở đây Đề 2: Tải file word ở đây PHẦN EXCEL Đề 1: Tải file excel ở đây Đề 2: Tải file excel ở đây

CÁC CHỦ ĐỀ THI SPEAKING CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH

CÁC CHỦ ĐỀ THI SPEAKING CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH (178 lượt xem)

* Personal Identification 1. What’s your name? 2. What’s your full name? 3. What’s your surname (last name = family name)? 4. How do you spell your name (first name) / last name? 5. How old are you? 6. Where are you from? 7. When were you born? = What’s your date of birth? 8.

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 3

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 3 (1 084 lượt xem)

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 2

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 2 (705 lượt xem)

Trang 1 / 41234