Tin học - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Tin học

Một số câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản (p2)

Một số câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản (p2) (1 948 lượt xem)

Câu 1. Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng? a) Ram b) Rom c) Router d) CPU Câu 2. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm: a) Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài b) Cache, Bộ nhớ ngoài c) Bộ nhớ ngoài, ROM d) Đĩa quang, Bộ nhớ trong Câu 3.

Một số câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản (p1)

Một số câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản (p1) (1 336 lượt xem)

Câu 1. ICT là từ viết tắt của. Internet Communication Technology Information and Communication Technology Input Center Table Information Communication Technology Câu 2. Tiện ích nào sau đây có thể bảo vệ máy tính khỏi bị virus tấn công ? Antivirus Software – Phần mềm diệt virus Disk Compression – Nén đĩa Disk Defragmemtation- Chống

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 3

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 3 (231 lượt xem)

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 2

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 2 (437 lượt xem)

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 1

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 1 (718 lượt xem)

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với tên BaiThiWord.docx