Tin học - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Tin học

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản (5 242 lượt xem)

LƯU Ý: KHI ĐĂNG NHẬP VÀO PHẦN MÈM THI, THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC MỞ BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO KHÁC HOẶC CHUYỂN SANG MỘT TAB KHÁC CỦA TRÌNH DUYỆT, ĐIỀU ĐÓ ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC KẾT THÚC BÀI THI. 1. Thí sinh mở trình duyệt web Google Chrome nhập vào địa chỉ máy chủ 192.168.1.119/tracnghiem

Bảo vệ: Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản

Bảo vệ: Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản (12 301 lượt xem)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Video: Hướng dẫn thực hành Word, Excel

Video: Hướng dẫn thực hành Word, Excel (19 294 lượt xem)

PHẦN WORD Tải Đề thi mẫu Đề 1: Tải file word ở đây Đề 2: Tải file word ở đây PHẦN EXCEL Đề 1: Tải file excel ở đây Đề 2: Tải file excel ở đây

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 3

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 3 (1 631 lượt xem)

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 2

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 2 (873 lượt xem)

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 1

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – mẫu 1 (1 034 lượt xem)

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với tên BaiThiWord.docx