Thông tin kỳ thi - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Thông tin kỳ thi

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH,  ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 10

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 10 (1 303 lượt xem)

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TẠI ĐÂY Điện thoại liên hệ (mã vùng mới): 02613 543 179

TUYỂN SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2017 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

TUYỂN SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2017 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN (94 lượt xem)

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ (1 374 lượt xem)

* Ngày thi: 06/08/2017 * Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17h00’ ngày 04/08/2017. * Thời gian ôn tập: 18h30’ đến 21h00’ ngày 03- 07/7/2017. Điện thoại liên hệ (mã vùng mới): 02613 543 179   1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 2. MẪU ĐĂNG KÝ THI