Thông tin kỳ thi - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Thông tin kỳ thi

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH, M’MÔNG, ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 8

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH, M’MÔNG, ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 8 (1 062 lượt xem)

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TẠI ĐÂY Điện thoại liên hệ (mã vùng mới): 02613 543 179

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ (1 258 lượt xem)

* Ngày thi: 06/08/2017 * Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17h00’ ngày 04/08/2017. * Thời gian ôn tập: 18h30’ đến 21h00’ ngày 03- 07/7/2017. Điện thoại liên hệ (mã vùng mới): 02613 543 179   1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO 2. MẪU ĐĂNG