Thông tin kỳ thi - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Thông tin kỳ thi

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIẾNG ANH VÀ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG M’NÔNG, TIẾNG ANH VÀ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Đơn thi Tin học Đơn thi tiếng anh, M’Nông

Thông báo kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học ngày 16/04/2017

Thông báo kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học ngày 16/04/2017

Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học tỉnh Đăk Nông thông báo Kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh trình độ A, B khóa ngày 16/04/2017 Cụ thể: Tin học lúc 07 giờ 00 Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Nhận đăng ký đến