Văn bản - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Văn bản

Qui định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Qui định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (3 499 lượt xem)

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GDĐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GDĐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG (4 447 lượt xem)

Hướng dẫn thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Hướng dẫn thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (317 lượt xem)

Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức giảng dạy

Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức giảng dạy (1 801 lượt xem)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh minh họa Thông

Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè

Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè (132 lượt xem)

Nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên dịp nghỉ hè năm 2017, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Học sinh tham gia vui chơi tại các trại hè. Ảnh minh họa Đây

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh (530 lượt xem)

Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành. Ảnh minh họa Đồng thời điều chỉnh chính

Kế hoạch về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục

Kế hoạch về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục (140 lượt xem)

Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị. (157 lượt xem)

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo

Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14

Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14 (427 lượt xem)

Hiệu lực thi hành: từ ngày 01/01/2018.

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 (248 lượt xem)

Luật tiếp cận thông tin ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân, đồng thời làm tiền đề cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân như đã nêu trong các công ước quốc tế và Hiến pháp Việt Nam.

Trang 1 / 41234