Văn bản - Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Tỉnh Đăk Nông

Văn bản

Hướng dẫn thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Hướng dẫn thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (170 lượt xem)

Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức giảng dạy

Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức giảng dạy (1 750 lượt xem)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh minh họa Thông

Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè

Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè (82 lượt xem)

Nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên dịp nghỉ hè năm 2017, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Học sinh tham gia vui chơi tại các trại hè. Ảnh minh họa Đây

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh (497 lượt xem)

Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành. Ảnh minh họa Đồng thời điều chỉnh chính

Kế hoạch về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục

Kế hoạch về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực giáo dục (108 lượt xem)

Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị. (119 lượt xem)

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo

Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14

Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14 (396 lượt xem)

Hiệu lực thi hành: từ ngày 01/01/2018.

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 (229 lượt xem)

Luật tiếp cận thông tin ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân, đồng thời làm tiền đề cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân như đã nêu trong các công ước quốc tế và Hiến pháp Việt Nam.

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 (328 lượt xem)

Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 quy định về căn cước công dân: quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 (141 lượt xem)

Bộ luật tố tụng dân sự 2017 số 92/2015/QH13 được Quốc hội trong kỳ họp khóa 10 thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2017 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ

Trang 1 / 41234