Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian thi lý thuyết là 45 phút với 40 câu trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính.