Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 1 – SƠ CẤP

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 1 – SƠ CẤP

Lượt xem:

Bậc 1 (sơ cấp) tương thích với bậc A1 trong CEFR (khung tham chiếu chung châu Âu). 1. Mô tả tổng quát Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi [...]
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 2 – SƠ CẤP

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 2 – SƠ CẤP

Lượt xem:

Bậc 2 (sơ cấp) tương thích với bậc A2 trong CEFR (khung tham chiếu chung châu Âu). 1. Mô tả tổng quát Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những [...]
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 3 – TRUNG CẤP

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 3 – TRUNG CẤP

Lượt xem:

Bậc 3 (trung cấp) tương thích với bậc B1 trong CEFR (khung tham chiếu chung châu Âu). 1. Mô tả tổng quát Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v… Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu [...]
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 4 – TRUNG CẤP

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 4 – TRUNG CẤP

Lượt xem:

Bậc 4 (trung cấp) tương thích với bậc B2 trong CEFR (khung tham chiếu chung châu Âu). 1. Mô tả tổng quát Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với [...]
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 5 – CAO CẤP

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 5 – CAO CẤP

Lượt xem:

Bậc 5 (cao cấp) tương thích với bậc C1 trong CEFR (khung tham chiếu chung châu Âu). 1. Mô tả tổng quát Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu [...]
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 6 – CAO CẤP

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: BẬC 6 – CAO CẤP

Lượt xem:

Bậc 6 (cao cấp) tương thích với bậc C2 trong CEFR (khung tham chiếu chung châu Âu). 1. Mô tả tổng quát Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin và trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, rất trôi chảy và chính [...]