Thông báo: các kỳ thi chứng chỉ CNTT cơ bản năm học 2018-2019

Thông báo: các kỳ thi chứng chỉ CNTT cơ bản năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 14/07/2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 14/07/2018

Lượt xem:

  STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH (Tỉnh) 1 K11001 Phạm Ngọc An 10/07/1986 Nghệ An 2 K11002 Hoàng Ngọc Ánh 15/1/1973 Thái Bình 3 K11003 K Beo 12/10/1969 Đăk Nông 4 K11004 Hoàng Anh Biên 10/06/1985 Quảng Bình 5 K11005 Nguyễn Thị Thanh Bình 13/11/1980 Nghệ An 6 K11006 Nguyễn Thanh Bình 17/06/1984 Hòa Bình 7 K11007 H Brông 01/03/1989 Đăk Nông 8 K11008 Nguyễn Thiện [...]
THÔNG BÁO KHÓA THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC THÁNG 07/2018

THÔNG BÁO KHÓA THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC THÁNG 07/2018

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 10/06/2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 10/06/2018

Lượt xem:

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản đợt thi ngày 10/06/2018 thông báo đến thí sinh dự thi như sau: 1. Thời gian thi Ca 1: Sáng ngày 10/06/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07h00. (danh sách ca 1) Ca 2: Sáng ngày 10/06/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 09h00. (danh sách ca 2) Ca 3: Chiều ngày 10/06/2018, thí sinh có [...]
THÔNG BÁO KHÓA THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B, TIN HỌC (ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN) THÁNG 04/2018

THÔNG BÁO KHÓA THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B, TIN HỌC (ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN) THÁNG 04/2018

Lượt xem:

1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 2. MẪU ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH 3. MẪU FILE NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH   [...]
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 11/2017

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 11/2017

Lượt xem:

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI PHÍA DƯỚI. 1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 2. MẪU ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH 3. MẪU FILE NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH [...]
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH,  ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 11/2017

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CNTT THÁNG 11/2017

Lượt xem:

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI PHÍA DƯỚI. 1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 2. MẪU ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH 3. MẪU FILE NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH [...]
MẪU DANH SÁCH, MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ

MẪU DANH SÁCH, MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ

Lượt xem:

* Ngày thi: 06/05/2018 * Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17h00’ ngày 04/05/2018. * Thời gian ôn tập: Thông báo sau Điện thoại liên hệ : 02613 543 179   1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 2. MẪU ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH 3. MẪU FILE NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH [...]