Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 22/04/2018

Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 22/04/2018

Lượt xem:

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản đợt thi ngày 22/04/2018 thông báo đến thí sinh dự thi như sau: 1. Thời gian thi Ca 1: Sáng ngày 22/04/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07h00. (danh sách ca 1) Ca 2: Sáng ngày 22/04/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 09h00. (danh sách ca 2) Ca 3: Chiều ngày 22/04/2018, thí sinh có [...]
Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 25/03/2018

Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 25/03/2018

Lượt xem:

Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản đợt thi ngày 25/03/2018 thông báo đến thí sinh dự thi như sau: 1. Thời gian thi Ca 1: Sáng ngày 25/03/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07h00. (danh sách ca 1) Ca 2: Chiều ngày 25/03/2018, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 09h00. (danh sách ca 2) Ca 3: Chiều [...]
Thông tin về Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR)

Thông tin về Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR)

Lượt xem:

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) được Hội đồng Châu Âu thiết kế nhằm cung cấp các tiêu chuẩn tham chiếu cho việc học tập, giảng dạy và đánh giá cho tất cả các ngôn ngữ chính của Châu Âu. Theođó, hiểu biết và kỹ năng ngoại ngữ của một người được đánh giá theo 6 cấp độ [...]