Công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Các văn bản liên. [...]
Luật số 64/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Luật số 64/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lượt xem:

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống HIV/AIDS. [...]
Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức giảng dạy

Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức giảng dạy

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh minh họa Thông tư này quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được [...]
Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè

Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè

Lượt xem:

Nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên dịp nghỉ hè năm 2017, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Học sinh tham gia vui chơi tại các trại hè. Ảnh minh họa Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT về việc tăng cường [...]
Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

Lượt xem:

Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành. Ảnh minh họa Đồng thời điều chỉnh chính sách đối với người dự thi; không lấy thành tích cuộc thi để xét [...]
Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Lượt xem:

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-BTP ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư [...]
Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14

Luật tin ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14

Lượt xem:

Hiệu lực thi hành: từ ngày 01/01/2018. [...]
Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13

Lượt xem:

Luật tiếp cận thông tin ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân, đồng thời làm tiền đề cho việc thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của con người, của công dân như đã nêu trong các công ước quốc tế và Hiến pháp Việt Nam. [...]
Trang 1 / 3123 »