Giới thiệu

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Đăk Nông, hoạt động từ năm 2010. Trung tâm có thế mạnh về đội ngũ giảng viên chuyên ngữ có trình độ đại học và trên đại học tận tâm, năng động, sáng tạo; có chương trình, nội dung, phương pháp và các phương tiện giảng dạy hiện đại, hiệu quả; có đội ngũ tư vấn và phục vụ tận tình, địa điểm học tập thuận tiện, lý tưởng…
I. Giới thiệu
Tên đơn vị:
– Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Đăk Nông
– Tên tiếng Anh: Center for Foreign Language and Informatics
– Logo:Trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ:
Khu nhà công vụ – P. Nghĩa Đức – Tx. Gia Nghĩa – T.Đăk Nông
Điện thoại: 05013 543 179
Email: ttngoaingutinhoc.sodaknong@moet.edu.vn
Website:http://ttnnth.daknong.edu.vn/
II. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng:
Trung tâm ngoại ngữ – tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có huớng dẫn.
Các hình thức học tập của trung tâm ngoại ngữ – tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa cao, dịch vụ thuận lơi, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Nhiệm vụ:
– Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.
-Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:
+ Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C; TOEIC; IELTS
+ Chương trình tin học ứng dụngCông nghệ thông tin cơ bản, nâng cao;
+ Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông;
+ Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;
+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông cho giáo viên của trung tâm và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong các lãnh vực chuyên môn khác nhau, Trung tâm có tổ chức các lớp học đặc biệt như: Anh văn Trẻ em, Anh văn Thiếu niên, các lớp Ngữ Âm, Đàm thoại, Dịch thuật, Văn phạm từ trình độ sơ cấp đến nâng cao, các lớp luyện riêng từng kỹ năng (Nghe-Nói, Đọc, Viết, Ngữ pháp). Đặc biệt có các lớp Tiếng Anh theo nhu cầu của doanh nghiệp.Các lớp học sẽ được dạy vào các buổi sáng, chiều, và tối; học viên có thể chọn lựa buổi học thích hợp.