Cơ cấu tổ chức (9 973 lượt xem)

 duc

ĐOÀN MINH ĐỨC

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0986839004

Email: minhduc.thptgianghia@gmail.com

 anh the 34 do HỒ THANH HẢI

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0983242289

Email: hothanhhai3003@gmail.com

 giang PHAN THỊ KIM GIANG

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại: 0931647600

Email: pkgiangnnth@gmail.com

 huong HOÀNG THỊ HƯƠNG

Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh

Điện thoại: 0979468702

Email: nhuhuong.hoang@gmail.com

 ly PHẠM THỊ LÝ

Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh

Điện thoại: 01247057529

Email: phamthily0787@gmail.com

 THUY HÀ THỊ LỆ THỦY

Chức vụ:  Văn thư – Thủ quỹ

Điện thoại: 02613 543179

Email: hathilethuynnth@gmail.com