Học 19 thành ngữ tiếng Anh qua bài hát chế “Thật bất ngờ”

Lượt xem:

Đọc bài viết


Khi muốn nói với ai điều gì quá đơn giản

IT’S A PIECE OF CAKE

Hãy nói IT’S A PIECE OF CAKE

Ôi dễ dàng tựa trở bàn tay

Chớp mắt là mình làm được ngay đấy

Bỗng chốc thấy hôm nay sao sao ở trong người

UNDER THE WEATHER

Tôi thấy UNDER THE WEATHER

Trong nhức đầu ngoài thì lơ ngơ Chỉ muốn dừng một tẹo ngồi thở

Các em tan trường mà

HIT THE BOOKS Là sinh viên mình chăm học bài

Không tin thì “WHEN PIGS FLY”

Khi GO THE EXTRA MILE Bạn gần cố gắng hơn

Khi xa mặt cách lòng dài

OUT OF SIGHT OUT OF MIND

Lo âu lòng thấp thỏm hoài I HAVE BUTTERFLIES IN MY STOMACH-ach-ach-ach I

Từng ngày vội vội vàng đi qua Bạn bè mình ngày càng đi xa

Đứa ở Sing đứa Úc, đứa India Bôn ba châu Âu tung tăng châu Á

Giờ chỉ còn mình ta Không học thì chừng nào mới khá

Vì một thế giới không ngu Anh Văn Ta nên bắt tay học từ bây giờ

Khi bất chấp tương lai ra sao ta không màn

LET THE CHIPS FALL WHERE THEY MAY

Ta mất mặt thì LOSE MY FACE

Ta cứ việc BLOW HER AWAY

Có nghĩa là làm ngạc nhiên cô ấy

Khi đã rõ trắng đen như ban ngày

IT IS AS CLEAR AS DAY

Ôi quá nhọ là WHAT A SHAME!

Khi thứ gì GO DOWN IN FLAMES

Có nghĩa là lụi tàn trong lửa cháy

Nói dễ hơn làm EASIER SAID THAN DONE

Còn YOU ROCK! Bạn quá tuyệt vời

FREAK OUT chọc điên bạn rồi

Đôi khi mình cũng lỡ lời

HAVE A SLIP OF TONGUE

topic làm điên đầu

IT’S A HOT POTATO

UNTIL THE COWS COME HOME

Làm gì đó quá lâu

Từng ngày vội vội vàng đi qua Bạn bè mình giờ xài đô la

Đứa làm ở Trái Táo, Google Samsung Unilever hay Microsoft

Mình cầm hoài hô sơ Xin việc hoài không ai nhung nhớ

Chỉ vì một chút xíu ngu ngơ Anh Văn Hôm nay ta nên Học từ bây giờ!

Học từ bây giờ

Học từ bây giờ

Học từ bây giờ

Ôi từng ngày ao ước ngày

Ôi từng ngày ao ước ngày

Hãy đứng lên học Anh Văn từ nay.

Người ngoại quốc thì đầy quanh ta Nghe bạn mình bi bô bi ba

Còn chờ chi, cứ đắn đo chi, sao không đi đi, sao không đi học ngoại ngữ

Ngày ngày thời gian trôi

Không học thì chừng nào biết nói

Vì một thế giới không ngu Anh Văn

Ta nên bắt tay học từ bây giờ

Lời bài hát:

Khi muốn nói với ai điều gì quá đơn giản

IT’S A PIECE OF CAKE

Hãy nói IT’S A PIECE OF CAKE

Ôi dễ dàng tựa trở bàn tay

Chớp mắt là mình làm được ngay đấy

Bỗng chốc thấy hôm nay sao sao ở trong người

UNDER THE WEATHER

Tôi thấy UNDER THE WEATHER

Trong nhức đầu ngoài thì lơ ngơ Chỉ muốn dừng một tẹo ngồi thở

Các em tan trường mà

HIT THE BOOKS Là sinh viên mình chăm học bài

Không tin thì “WHEN PIGS FLY”

Khi GO THE EXTRA MILE Bạn gần cố gắng hơn

Khi xa mặt cách lòng dài

OUT OF SIGHT OUT OF MIND

Lo âu lòng thấp thỏm hoài I HAVE BUTTERFLIES IN MY STOMACH-ach-ach-ach I

Từng ngày vội vội vàng đi qua Bạn bè mình ngày càng đi xa

Đứa ở Sing đứa Úc, đứa India Bôn ba châu Âu tung tăng châu Á

Giờ chỉ còn mình ta Không học thì chừng nào mới khá

Vì một thế giới không ngu Anh Văn Ta nên bắt tay học từ bây giờ

Khi bất chấp tương lai ra sao ta không màn

LET THE CHIPS FALL WHERE THEY MAY

Ta mất mặt thì LOSE MY FACE

Ta cứ việc BLOW HER AWAY

Có nghĩa là làm ngạc nhiên cô ấy

Khi đã rõ trắng đen như ban ngày

IT IS AS CLEAR AS DAY

Ôi quá nhọ là WHAT A SHAME!

Khi thứ gì GO DOWN IN FLAMES

Có nghĩa là lụi tàn trong lửa cháy

Nói dễ hơn làm EASIER SAID THAN DONE

Còn YOU ROCK! Bạn quá tuyệt vời

FREAK OUT chọc điên bạn rồi

Đôi khi mình cũng lỡ lời

HAVE A SLIP OF TONGUE

topic làm điên đầu

IT’S A HOT POTATO

UNTIL THE COWS COME HOME

Làm gì đó quá lâu

Từng ngày vội vội vàng đi qua Bạn bè mình giờ xài đô la

Đứa làm ở Trái Táo, Google Samsung Unilever hay Microsoft

Mình cầm hoài hô sơ Xin việc hoài không ai nhung nhớ

Chỉ vì một chút xíu ngu ngơ Anh Văn Hôm nay ta nên Học từ bây giờ!

Học từ bây giờ

Học từ bây giờ

Học từ bây giờ

Ôi từng ngày ao ước ngày

Ôi từng ngày ao ước ngày

Hãy đứng lên học Anh Văn từ nay.

Người ngoại quốc thì đầy quanh ta Nghe bạn mình bi bô bi ba

Còn chờ chi, cứ đắn đo chi, sao không đi đi, sao không đi học ngoại ngữ

Ngày ngày thời gian trôi

Không học thì chừng nào biết nói

Vì một thế giới không ngu Anh Văn

Ta nên bắt tay học từ bây giờ