Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT cơ bản

Lượt xem:

Đọc bài viết

LƯU Ý: KHI ĐĂNG NHẬP VÀO PHẦN MÈM THI, THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC MỞ BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO KHÁC HOẶC CHUYỂN SANG MỘT TAB KHÁC CỦA TRÌNH DUYỆT, ĐIỀU ĐÓ ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC KẾT THÚC BÀI THI.

1. Thí sinh mở trình duyệt web Google Chrome nhập vào địa chỉ máy chủ 192.168.1.119/tracnghiem
– Nhập Tài khoản và mật khẩu vào các ô tương ứng (Tài khoản và mật khẩu được cấp bởi giám thị coi thi).
– Click nút Đăng nhập để đăng nhập phần mềm thi.

1

2. Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân, sau đó click nút Kiểm tra để chuyển sang bài kiểm tra.

1

3. Click nút Bắt đầu làm bài trắc nghiệm để tiến hành làm bài.

1

4. Tiến hành làm bài trắc nghiệm

– Chọn đáp án đúng và click nút Lưu và tiếp tục để chuyển sang câu tiếp theo

– Thí sinh có thể chọn làm các câu hỏi bất kỳ trong 40 câu không nhất thiết phải làm theo thứ tự bằng cách click chọn số câu hỏi bên phải khung làm bài.

1

1

5. Sau khi hoàn tất các câu trả lời thí sinh click nút Nộp bài và xác nhận Nộp bài (nếu hết thời gian qui định thí sinh không nhấn nút Nộp bài thì hệ thống sẽ tự động nộp bài).

1