Hướng dẫn tắt chương trình Remote Desktop trong Windows theo Công văn Số 1255/SGDĐT-VP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các máy tính để bàn, xách tay và máy chủ cài đặt hệ điều hành MICROSOFT WINDOWS theo Công văn Số 1255/SGDĐT-VP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về cảnh báo nguy cơ khai thác và phát tán mã độc

Bước 1: Kiểm tra và tắt ngay dịch vụ Remote Desktop (nếu dịch vụ này đang bật). Cách thức thực hiện như sau:

Đối với các máy tính để bàn, xách tay và máy chủ cài đặt hệ điều hành Windows xp, Windows 7, Windows vista; Windows Server 2003, 2008 tại Hộp thoại Run (Windows + R)

gõ dòng lệnh sysdm.cpl rồi bấm phím Enter

xuất hiện cửa sổ có tên System Properties chọn thẻ Remote

+ Đối với WinXP và Windows Server 2003:

* Bỏ dấu tích ở mục Allow user to connect remotely to this computer

* Bỏ dấu tích ở mục Allow Remote Assitance invitations to be sent from this computer

* Kích chuột chọn nút Ok để hoàn thành

Đối với Win7, Win Vista và Windows Server 2008:

* Kích chuột chọn vào mục Don’t allow connection to this computer

* Kích chuột chọn nút Ok để hoàn thành

Bước 2: Cập nhật, cài đặt bản vá lỗi do công ty Microsoft phát hành để khắc phục lỗ hổng bảo mật theo đường dẫn sau dây:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-020

google_plus_share