Kế hoạch trồng cây phân tán và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch trồng cây phân tán và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017.

Lễ phát động “Tết trồng cây mừng sinh nhật Bác” năm 2015

Theo đó, Kế hoạch trồng cây sẽ được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện. Ở cấp tỉnh, tổ chức trồng cây phân tán đối với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể đóng chân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Tổng số cây dự kiến trồng trong khuôn viên cơ quan, đơn vị là 3.987 cây.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức vào lúc 8 giờ, ngày 19/5/2017, tại khu trung tâm hành chính thị xã Gia Nghĩa. Tại Lễ phát động sẽ tổ chức trồng khoảng 800 cây gồm: Dầu, Sao, Hương, Cà te…

Ở cấp huyện, tổ chức trồng cây phân tán và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại 7 huyện và thị xã Gia Nghĩa. Các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn tổ chức trồng cây phân tán phù hợp với tình hình thực tế, với mục đích huy động mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng tại những nơi đất trống xung quanh nhà, xung quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, khuôn viên công sở của các cơ quan, trường học,….

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Nông và Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng rừng, trồng cây phân tán. Phân bổ cây trồng cho các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn, thị xã Gia Nghĩa triển khai trồng cây. Hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra việc thực hiện trồng cây.

Các Sở, Ban, ngành: Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị tham gia trồng cây đúng kỹ thuật, trồng xong phải chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt .

UBND các huyện, thị xã: Tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng cây tại địa phương; tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng cây; cây trồng phải đúng kỹ thuật, trồng xong phải chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: Xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia Tết trồng cây, huy động sức mạnh toàn xã hội vào sự nghiệp trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

S.N – Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Nông