Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3755/BGDĐT-GDTX 03/08/2016 Văn bản khác, Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức và viên chức.