MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ (1 374 lượt xem)

* Ngày thi: 06/08/2017
* Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17h00’ ngày 04/08/2017.
* Thời gian ôn tập: 18h30’ đến 21h00’ ngày 03- 07/7/2017.

Điện thoại liên hệ (mã vùng mới): 02613 543 179

 

1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

2. MẪU ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH