MẪU DANH SÁCH, MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ

Lượt xem:

Đọc bài viết

* Ngày thi: 06/05/2018
* Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17h00’ ngày 04/05/2018.
* Thời gian ôn tập: Thông báo sau

Điện thoại liên hệ : 02613 543 179

 

1. MẪU ĐĂNG KÝ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

2. MẪU ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH

3. MẪU FILE NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH