Thông báo mời nhận chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B khóa thi ngày 18/6/2016

Lượt xem:

Đọc bài viết


Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Đăk Nông trân trọng thông báo các Anh/Chị có tên trong danh sách dưới đây đã Đạt trong kỳ Kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B, khóa thi ngày 18/6/2016. Mời các Anh/Chị đến tại Trung tâm (Khu nhà công vụ – P. Nghĩa Đức – Tx. Gia Nghĩa – T.Đăk Nông)để nhận chứng chỉ.

Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ phải trình CMND, trường hợp nhận thay phải có Giấy Ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Nguyễn Quốc Bảo 20/01/1983 Quảng Ngãi
2 Trương Thị Ngọc Bích 04/04/1981 Đăk Nông
3 Lâm Quang Bình 06/10/1988 Đăk Lăk
4 Trần Văn Bính 10/09/1977 Hà Tĩnh
5 Lê Thanh Bình 22/01/1973 Thái Bình
6 Nguyễn Anh Chiến 10/10/1985 Nghệ An
7 Đinh Thị Hồng Cúc 24/09/1985 Quảng Ngãi
8 Trần Viết Cường 29/01/1985 Đăk Nông
10 Phạm Ngọc Dũng 10/01/1994 Đăk Nông
11 Đỗ Đình Dũng 25/12/1968 Quảng Ngãi
12 Nguyễn Thị Hồng Duyên 18/11/1988 Quảng Ngãi
13 Nguyễn Thị Hồng Duyên 02/09/1995 Đăk Nông
15 Tống Thị Thúy Hằng 01/09/1992 Hà Tĩnh
16 Lê Lưu Hồng Hiếu 24/12/1982 Khánh Hòa
17 Phan Thị Huệ 10/02/1972 Nghệ An
18 Hoàng Mạnh Hùng 09/12/1992 Đăk Nông
19 Nguyễn Văn Huỳnh 26/05/1986 Đăk Nông
22 Bùi Minh Kiên 03/04/1991 Đăk Lăk
23 Phạm Thị Thúy Kiều 06/12/1976 Hà Tĩnh
24 Nguyễn Thị Liên 21/05/1984 Nam Định
25 Nguyễn Tuấn Lộc 24/05/1993 Đăk Nông
26 Nguyễn Văn Lợi 05/02/1981 Nghệ An
27 Ngô Nhật Long 16/09/1985 Đăk Nông
28 Vương Đình Long 18/06/1985 Đăk Nông
29 Nguyễn Thị 12/01/1976 Nghệ An
30 Nguyễn Thị Mai 01/05/1991 Đăk Lăk
31 Bùi Đình Mão 14/10/1963 Hà Tĩnh
33 Phùng Thị Ninh 06/09/1983 Vĩnh Phúc
34 Hoàng Thị Phúc 18/05/1977 Thanh Hóa
35 Nguyễn Văn Thắng 20/03/1969 Hà Tĩnh
36 Bùi Văn Thắng 06/11/1983 Nghệ An
37 Chu Thị Thư 28/08/1986 Hà Nội
38 Hoàng Thị Thu Thương 21/09/1985 Nghệ An
39 Nguyễn Thị Thanh Thủy 09/01/1990 Đăk Nông
40 Trần Đình Tín 29/12/1984 Đăk Lăk
41 Đỗ Thị Toàn 12/05/1981 Thanh Hóa
42 Đặng Thị Huyền Trang 07/03/1988 Tuyên Quang
43 Nguyễn Hồng Tráng 11/04/1982 Đăk Nông
44 Đoàn  Quang Trung 15/11/1991 Đăk Lăk
45 Lại Văn Tuấn 21/09/1989 Nghệ An
46 Nguyễn Thị Diễm Uyên 20/11/1975 Đăk Lăk
47 Hoàng Hồ Thùy Uyển 16/08/1972 Đăk Lăk
48 Nguyễn Thị Ái Vân 27/11/1982 Đăk Nông
49 Bùi Thị Vân 20/12/1981 Nghệ An
50 Lê Thị Vân 05/10/1990 Đăk Lăk
51 Phan Đức Vinh 10/06/1986 Đăk Lăk
53 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21/11/1993 Đăk Nông
54 Võ Thị Tuyết Nhung 01/06/1988 Hà Tĩnh
55 Vũ Tá Vượng 06/08/1971 Thái Bình
56 Trương Thị Quy Ly 25/07/1994 Đăk Lăk
57 Nguyễn Ngọc Thành Luân 16/10/1988 Quảng Trị