Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 915 tỷ đồng Dự án hồ Gia Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 5/5, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Nông cho biết, Thường trực HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ Gia Nghĩa (hồ Trung Tâm).

Công trình có quy mô đầu tư cung cấp nước tưới cho 920 ha cà phê, hồ tiêu, điều và nước sinh hoạt cho 50.000 người, nâng cao mực nước ngầm, điều tiết khí hậu cho thị xã Gia Nghĩa do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 915 tỷ đồng, bao gồm: 700 tỷ đồng từ vốn trái  phiếu Chính phủ và 215 tỷ đồng từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian tiến hành dự án không quá 8 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn.

Phối cảnh toàn dự án-Tintaynguyen.com

Để bảo đảm dự án, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hồ Gia Nghĩa trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định. Ban Kinh tế-Ngân sách (HĐND tỉnh) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung phê duyệt báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Bình Minh – Đăk Nông điện tử