Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
199/SGDĐT-GDTXCN 01/02/2018 Công văn, Quy định về TC thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
03/KH-TTNNTH 30/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
02/KH-TTNNTH 29/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
01/KH-TTNNTH 02/01/2018 Kế hoạch, Công tác Truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
3755/BGDĐT-GDTX 03/08/2016 Văn bản khác, Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức và viên chức.
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Thông tư, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin